sümegi híres emberek

Ramassetter Vince

kékfestő, iskolaalapító. "Sümeg atyja."
Sümeg, 1772. szeptember 27. - Sümeg, 1844. október 28.

Ramassetter  Vince Kőszegen és Győrött járt iskolába, majd folytatva németalföldről betelepült apja mesterségét, Ő is kékfestő lett. Később áttért a szőlőtermesztésre és a borkereskedelemre. Ehhez kádárműhelyt is tartott fenn.
A 40-es évek közepén vált népszerűvé, amikor a Védegylet mozgalmat támogató nők az ő kelméit hordták. 1848-ban Sümeg polgármesterévé választották. 1846-ban az iparostanoncok oktatására, 1855-ben pedig egy reáliskola támogatására hozott létre alapítványt.
Az 1850-es évektől fáradhatatlanul agitált az iskolaügy érdekében: az elemi iskola négy osztályossá szervezését, elemi iskolai leányosztályok létrehozását szorgalmazta. Óvoda számára ajándékozott telket és házat. Vagyona nagyobb részét Sümeg városára, az oktatási és egészségügyi-intézmények fenntartására hagyta. Sümegen általános iskolát és utcát neveztek el róla.
Egész alakos bronz szobra - Istók János alkotása - a város központjában áll.

Műveiből:
- Kisfaludy Sándor minden munkái. 1-8. Köt. Bp. 1892-1893.
- A Kesergő szerelem.
- A boldog szerelem.
- Két szerető szívnek története.
- Regék a magyar elő időkből. Buda, 1807.
- Eredeti magyar játékszín. Kun László. Az emberszívnek örvényei. Dárday-ház. A lelkes magyar lány. (sz.) Buda, 1825-1826.
- Kisfaludy Sándor ismeretlen levele a füredi színházról és írói hallgatásának okairól. = Középdunántúli Napló, 1958. dec. 2. - Napló és Francia fogságom. Bp. 1962.