sümeg

Püspöki Palota

A Vár-hegy lábának lejtőjén, csaknem szemben a volt ferences kolostorral, áll Sümeg legszebb műemléke, a volt püspöki palota barokk épülete. A közepes nagyságú kastélyt, építésétől napjainkig, püspöki palotának nevezik.

Padányi Bíró Márton, a Sümegen székelő veszprémi püspök azt tervezte, hogy a kuruc idők után felégetett és pusztulófélben lévő sümegi várat újjáépítteti. Ennek engedélyezését Mária Terézia királynőtől azonban nem kapta meg, ezért a régi püspöki lakóházat alakította át kastéllyá. Az építő-, márványozó-, stukkókészítő-, festő-, és asztalosmesterek Bíró püspök által irányított munkái az 1748-55 közötti években folytak.

A főhomlokzat kiemelt középrésze a két oldalszárnytól eltérően igen gazdagon díszített. Az íves főkapu a palota legmegragadóbb része. Kapunyílásainak két oldalán egy-egy magasabb kőalapzaton görnyedve álló férfialak látható, a fejükön korintoszi oszlopfők, ezek felett pedig faragott, virágfüzérekkel ékesített mellvédes erkély.

A palota szobáinak többségét szép és finom ívű indák, bimbók és virágos mintájú füzérek stukkói díszítették, melyek nagyobb része elpusztult. Az egyes helységek falburkolatai és ajtói a 18. századból, a klasszicista cserépkályhák a 19. századból valók. Ez utóbbiak a sümegi fazekasok magas színvonalú termékei.

püspöki palota