sümegi híres emberek

Entz Ferenc

orvos, szőlész, kertész
Sümeg, 1805. december 6. - Promontor-Budafok, 1877. május 8.

Entz ferencPesten és Bécsben folytatott orvosi tanulmányokat, amelyeket 1831-ben fejezett be. Bécs egyik külső kerületében kezdte az orvosi pályát, majd a Batthyány család enyingi gazdaságában uradalmi orvos. Egy évig külföldi tanulmányúton járt, hazatérve Mezőkomáromban telepedett le és nemsokára Veszprém vármegye tisztiorvosává is megválasztották.
A szabadságharcban honvéd főorvos, Világos után eltiltották az orvosi tevékenységtől. Családját kitelepítették Mezőkomáromból. Ezt követően szakított az orvosi gyakorlattal. Pesten vásárolt telket, ahol kertészkedett.
Nagy érdeklődéssel foglalkozott a kertészet és szőlészet elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Az e témában szerzett tapasztalatait szaklapokban és a 15 kötetből álló Kertészeti Füzetekben közölte. E munkája korának alapvető kertészeti és szőlészeti szakkönyve. Nagy érdeme a kertészeti műnyelv kialakítása, amelyre a mai kertészeti szaknyelv is épül. Előbb Mezőkomáromban, majd az orvosi gyakorlatot abbahagyva Pesten létesített kertészetet és faiskolát, 1853-ban létrehozta az első önálló kertészképző iskolát. Ebből fejlődött a Kertészeti Tanintézet, majd a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola.

1860-tól a budai szőlőiskola mellett a vincellérképző igazgatója. Munkájában a hazai viszonyok mellett jól érvényesítette a külföldi tapasztalatokat. Úti beszámolói nyomtatásban is megjelentek. Megindította, és 1870-től szerkesztette a Borászati Füzetek c. szakközlönyt, amelyet 1874-től állami támogatással Borászati Lapok címmel adtak ki. Emlékére a Kertészeti és Szőlészet Főiskola 1963-ban érmet alapított.
Emléktáblája van a Sümegi Panteonban, valamint a szülőháza falán, a Ramasetter utcában.

Műveiből:
- Kertészeti Füzetek. 1-15. Füz. Pest, 1854-1859.
- Népszerű káté a szőlőmívelés és borkezelés okszerű módjáról. Pest, 1864.
- Borászati utazás Franciaországban és a Rajna vidékén. Pest, 1864.
- Újabbkori magyar gazda. Pozsony, 1868.
- Szőlészet és borászat Erdélyben. (Társszerző.) Vác, 1870.
- Az újabban fölmerült borkérdések megoldásához. Bp. 1875.