sümegi híres emberek

Darnay Kálmán

író, régész
Sümeg, 1864. május 11. - Sümeg, 1945. július 3.

Darnay KálmánSümegi és grázi tanulmányok után vaskereskedőként kezdte pályáját, de igazi szenvedélye a régészet volt. Sümeg környékén jelentős ásatásokat folytatott, az ő műve a csabrendeki és a somlói urnatemető feltárása. A leletek képezték gyűjteményének alapját, amelyet 1907-ben az államnak ajándékozott. Így jött létre az Állami Darnay Múzeum. Később kizárólag az irodalmi munkásságnak, és az általa alapított múzeumnak (amelynek igazgatója is volt) szentelte életét.

Elsőként végzett régészeti ismeretterjesztést. Sokat foglalkoztatta Kisfaludy Sándor élete. Közreműködött levelezése kiadásában, múzeumában gazdag gyűjteményt hozott össze a költőre vonatkozó dokumentumokból. 1897-ben a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta Kisfaludy Sándor 3600 kötetes könyvtárát. Két regényének is a költő élete a témája.
A bujdosó gyöngysor c. munkájában a Balaton- és a Bakony-vidéki várak történetének regényes feldolgozását, a Kaszinózó táblabírákban pedig szülőföldje anekdotáit gyűjtötte csokorba.
A sümegi gyűjtemény jelentős részét 1938-ban a keszthelyi Balatoni Múzeumba szállították. A Darnay Múzeum ingyen naptára 1905-1914 között jelent meg. Sümeg városa 1927-ben díszpolgárává választotta, a róla elnevezett utca 30. sz. házán, a Kossuth L. u. 24. sz. alatti szülőházán, valamint a Sümegi Panteonban emléktábla figyelmezteti az utókort.
A temetőben lírai hangulatú síremléke, a múzeum udvarán pedig műkőből készült mellszobra - Istók János alkotása - áll.

Műveiből:
- Sümeg és vidékének őskora. Bp. 1899.
- Magyarország őskora. Pozsony-Bp. 1900.
- Somogy vármegye őskora. Bp. 1913.
- Gisimár. Kaposvár, 1913. (A Somló-hegyi ősemberekről szól.)
- Tagisir. Bp. 1921.
- Testőrszerelmek. Bp. 1926.
- Elkésett csók. Bp. 1932.
- A bujdosó gyöngysor. Bp. 1928.
- Kaszinózó táblabírák. 1-2. Köt. Bp. 1929.